fbpx
+32 (0)491 96 28 12 frederik@poland-invest.eu

 

Er zijn verschillende manieren om geld te beleggen om het ‘iets’ te laten opbrengen. Afhankelijk van welk type belegger u bent, zal u voor zichzelf wellicht al eens de volgende vragen gesteld hebben:

  • Wil ik veel, weinig of geen risico nemen?
  • Ben ik op zoek naar een laag, gemiddeld of hoog rendement?
  • Hoe snel kan ik mijn investering opnieuw ‘ten gelde’ maken?

Dat zijn logische vragen aangezien het dikwijls over een aanzienlijke som geld gaat die u wil beleggen.

Als we rekening houden met deze parameters, dan zijn er in sé een aantal vormen van beleggen waartussen u kan kiezen:

Geen, weinig of veel risico

Wie geen risico wil nemen, denkt al gauw aan een zichtrekening of een spaarboekje. Logischerwijs krijgt u hierop ook een heel laag rendement. Aangezien u als spaarder niets anders doet dan uw geld bij een bank plaatsen, die het zelf investeert in projecten waarmee zij een hoger rendement willen halen, kan uw bank u slechts een heel laag rendement garanderen.

De rente op een spaarboekje is vandaag zo dramatisch laag dat u zelfs elke dag geld verliest, in plaats van verdient. Dit komt omdat de inflatie (het tempo waaraan de prijzen stijgen van de producten die we met z’n allen alle dagen kopen) hoger is dan de rente op uw spaarboekje. Elk jaar verliest u op die manier geld.

Wie bereid is om een beetje risico te nemen, zal al gauw de stap zetten richting beleggingsfondsen met kapitaalsgarantie, of andere roerende beleggingen met een relatief laag rendement. Ook daar geldt het principe: hoe minder risico u neemt, hoe lager het verwachte rendement zal zijn.

Wie bereidt is om veel risico te nemen, of m.a.w. wie bereid is om zijn geld als sneeuw voor de zon te zien verdwijnen wanneer het in de economie niet goed gaat of wanneer de inschatting van het verwachte rendement toch niet zo rooskleurig blijkt te zijn, komt al gauw bij aandelen, opties en andere afgeleide producten terecht. We weten allemaal wat er nog niet zo lang geleden op de beurzen wereldwijd zich heeft afgespeeld.

Laag, gemiddeld of hoog rendement

De meeste mensen, althans dat klinkt vrij logisch, willen een zo hoog mogelijk rendement met zo weinig mogelijk risico. Wanneer ik echter aan iemand vraag: kent u iemand die veel geld heeft verdiend, door een investering te doen waarvan hij of zij beweerde: ‘het is een topinvestering met weinig risico maar mijn rendement is echt heel goed’, dan is het antwoord steevast: JA. Die ken ik!

Dit zijn meestal mensen die een groot deel van hun vermogen hebben opgebouwd door te investeren in vastgoed op een moment dat hun vrienden zeiden: ‘Ben je gek? Dit gaat nooit iets opleveren! Dat is te riskant!’

Maar toch is het net die kennis van hen, die wel heeft geïnvesteerd in vastgoed, die 5 jaar later kan zeggen: ik heb hiermee een goede investering gedaan, want op het moment dat ik beslist heb om te investeren in vastgoed, zagen mijn vrienden het potentieel nog niet, maar ik wel.

Hoe komt het dan dat veel mensen geen risico willen, een hoog rendement en toch investeren in aandelen op de beurs bijv. terwijl ze quasi zeker weten dat het ooit eens fout gaat aflopen? Dalingen van 20%, 30% of 50% van aandelenkoersen zijn een alledaags fenomeen. Ondertussen zit hun vriend die de goede belegging met laag risico en een hoog rendement gevonden heeft onder de vorm van een vastgoedbelegging, met een pintje op een zonnig terras te genieten van zijn passief inkomen op zijn vastgoedinvesteringen. Raar maar waar…

U raadt het al: rendement en risico hangen samen, maar die logica kan perfect doorbroken worden, wanneer u op een goede manier investeert in vastgoed.

Het zijn dit soort vastgoedinvesteringen waarin onze klanten investeren, nl. vastgoed voor mensen die net iets meer willen, maar daarom niet meer risico willen lopen. Transparantie en flexibele investeringsmogelijkheden op maat van uw investeringsprofiel.

Voor meer informatie kan u ons rechtstreeks contacteren via deze link.

De beschikbaarheid van uw geld

Hoe langer u bereidt bent om uw geld te investeren, of anders gezegd, hoe langer u uw geld kan missen, hoe groter uw verwacht rendement. Als we naar een roerende belegging kijken, zijn de termijnen grosso modo in te delen als volgt:

  • Ik wil mijn geld altijd ter beschikking hebben

Dan komen enkel spaarrekeningen ter sprake. Elke andere vorm van investeren vereist dat u uw geld minstens enkele maanden, jaren en langer kan ‘vastzetten’ om het verwacht rendement te kunnen realiseren. Zoals hierboven reeds vermeld, is het netto rendement op een spaarboekje vandaag negatief. U verliest dus elk jaar geld op uw spaarboekje waar uw bank graag mee investeert in projecten die voor haar interessanter zijn.

  • Ik ben bereid om mijn geld 3 – 5 jaar vast te zetten alvorens ik een rendement geniet.

Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Eén daarvan is bekend bij zowat elke noeste Belgische spaarder, nl. de kasbon. Afhankelijk van de termijn waar u uw geld wil op vastzetten, ontvangt u op het einde van de rit of tussentijds op het einde van elk jaar, een bepaalde rente. Vandaag is deze rente zo laag, dat u op het einde van de rit niks meer overhoudt na aftrek van de inflatie. Ook dit lijkt dus geen goede optie meer om een passief inkomen op te bouwen.

  • Ik ben bereid om mijn geld langer dan 5 jaar vast te zetten.

Deze manier van beleggen opent zowat alle mogelijkheden om uw geld te beleggen: gaande van risicodragende beleggingen zoals aandelen en aandelenfondsen, tot een investering in vastgoed. Zoals daarnet al gezegd, zoekt u wellicht naar een investering waar u met zo weinig mogelijk risico een zo hoog mogelijk rendement wil halen, in dit geval na pakweg 5 jaar of langer. We zagen hierboven reeds dat dit met aandelen en afgeleide producten, gezien het zeer hoge risico, niet kan en anderzijds zijn er geen andere roerende beleggingen waarop u relatief zeker een hoog rendement heeft.

Vastgoed kan hier dan een mogelijk alternatief bieden, indien u investeert in het juiste vastgoed, net zoals uw vriend of kennis die u verteld heeft dat hij of zij reeds in vastgoed investeerde op een moment dat al zijn of haar vrienden zeiden: ‘Ben je gek, man?’.

Dan rest er uiteraard nog de vraag:

  • in welk type vastgoed kan u vandaag investeren?
  • Welk type vastgoed geeft een hoog rendement en houdt weinig risico in?

Het zijn nl. dit soort vastgoed waarin onze klanten investeren, nl. vastgoed voor mensen die net iets meer willen, maar daarom niet meer risico willen lopen.

Voor meer informatie kan u ons rechtstreeks contacteren via deze link.

Infosessies investeren in vastgoed

Ontvang onze nieuwsbrief

Schrijf in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze events, aanbiedingen en vastgoedtrips.

Bedankt! Wij houden u op de hoogte!